Akademik Kadro

Yrd. Doç. Dr. Hülya ŞENOL
Fakülte Dekanı
E-postaCV

** Ders saati ücretli öğretim elemanı